Filterschuim

Filteren doe je met filterschuim

Filterschuim kent al een lange geschiedenis. Vooral in de aquariumwereld is het met  filterwatten het meest gebruikte filtermateriaal.

Filterschuim laat zich gemakkelijk verwerken, is duurzaam en verkrijgbaar in allerlei groftes en kleuren.
Filterschuim heeft een soortelijk gewicht van 25 Dat houdt in dat u 975 liter lucht heeft in 1 m3 schuim!! Ruimte die benut kan worden voor het vasthouden van zweefvuil!
Filterschuim kan gewassen in de wasmachine op elke temperatuur  en desgewenst met soda.

Het grote vuilopnemende vermogen  biedt mogelijkheden om in korte tijd een vijver te ontdoen van zweefvuil.
Bij mechanische reiniging is filterschuim sneller, schoner en simpeler dan welk materiaal dan ook.

Bij de constructie van filtersystemen is na bezinking  het laten aanslibben van zweefvuil de beste optie.

Bij bezinkingwordt  geen druk opgebouwd waarmee voorkomen wordt dat vuil weer uitspoeld. Een nadeel van bezinking is dat zo langzaam gaat dat grote bakken nodig zijn en dan nog, kan er  weinig  debiet gerealiseerd kan worden.
Aanslibben heeft ook als groot voordeel dat geen druk opgebouwd wordt. Denkt u maar aan beekje met stenen. Het water stroomt rustig over stenen en het vuil bezinkt tussen de stenen. Een nadeel is dat fijn materiaal snel dicht zit en grof materiaal veel vuil doorlaat zeker in het begin. met als gevolg veel energie verspilling en lang wachten voor de vijver helder wordt. Schoonmaken van geheel dichtgeslibd materiaal is voor velen van u geen hobby.
De derde optie is zeven. Ook hier weer een groot voordeel . De doorlaat van de zeef is vooraf te bepalen. Vervolgens kan het vuil er wel of niet doorheen.
De zeef staat onder een hoek waarmee het vuil omlaag zakt en het water weer door zeef kan. Helaas werkt dat niet zo goed Het vuil kleeft aan de zeef vast die dichtslibt. Als de zeef voor de helft dicht is kan er ook nog maar de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid water door. Zeven moeten afhankelijk van hun oppervlak, doorlaat en vuilaanbod bijna iedere dag schoongemaakt worden. Een groot voordeel is wel dat organische materialen snel  uit het systeem gehaald worden en daar dus niet kunnen composteren.

Bij de ontwikkeling van het Claridad systeem hebben we getracht alle drie de elementen, bezinken, aanslibben en zeven,  te  betrekken en de nadelen ervan te vermijden.
Ten eerste moet het filterschuim fijn genoeg zijn om als zeef te werken, ten tweede mag geen druk opgebouwd worden en ten derde moet vuil dat nog door de “zeef ”  is gegaan aanslibben. Tot slot moet het geheel weinig plaats innemen en weinig onderhoud vergen. Een vergelijkbaar systeem is het  Cheops filter van Holzum Zie www.cheops-teichfilter.de
We hebben gewerkt met schuimstof patronen grof, middel en fijn.  Afmetingen 10 x 10 x 50 cm Dat ging goed. Echter de ervaring leert dat het vuil al in de eerste cm  blijft hangen. Grof en middel vielen al snel af. Het duurde 2 a 3 weken voordat resultaat gezien werd. Vervolgens geprobeerd met met patronen van 7 x 7 x 50 cm in fijn schuim.
Al binnen een uur  tekenden zich een laag algen af op het materiaal. Maar ook hier geldt dat het filtermateriaal niet geheel benut werd. Vervolgens geprobeerd met 5 x 5 x 50 cm (5 cm is standaard plaatdikte) in fijn en zeer fijn filterschuim. In fijn schuim ging er nog zoveel vuil doorheen dat het bassin niet echt helder werd. Met zeer fijn schuim  was het in een dag geregeld.
Hoe meer patronen we op een 1m2  kwijt kunnen des te meer oppervlak we hebben. Hoe groter het oppervlak hoe lager de druk op het materiaal waarbij vuil tegen het materiaal aanloopt maar er niet ingaat  en bezinkt of er los op ligt. Hoe groter het oppervlak hoe lager de stroomsnelheid met als gevolg dat heel fijn vuil in het materiaal aanslibt.
Onderstaand ziet u een voorbeeld:  40 patronen van 7x7x50 cm met een oppervlak van 5,6 m2 fijn filterschuim. Iedere patroon is met een eenvoudige clip vastgezet.
en kan desgewenst met een kantelbeweging er weer uit genomen worden. Afhankelijk van de vervuiling kan het filter afgespoten worden en afgelaten worden in het riool.
eenmaal per jaar de sponsen uitwassen met de hand of met de wasmachine volstaat. De filtermodule heeft een capaciteit van 30 tot 40 m4 per uur en wordt in onderstaande opstelling belast met 10 m3 per uur. Waarschijnlijk zijn patronen in de afmeting 6 x 6 x 50 cm in fijn schuim het beste compromis.

Bij de bouw rekenen we 1, 5 patroon per 1000 liter vijverinhoud en voor de grotere vijvers 1 patroon per 1000 liter vijverwater.


Scroll to Top